Hodnocení oslav

V letošním roce oslavil náš klub FC Chotíkov 1932 z.s. 90. výročí svého založení a díky tomu uspořádal oslavy, které se konaly v sobotu 19. června v areálu na sokolovně. 

Po dlouhých přípravách a zajišťování všech akcí je zapotřebí poděkovat všem, kteří akci připravili a zároveň poděkovat chotíkovským složkám – SPD Chotíkov, spolku pro kulturu, místnímu spolku rybářů a hlavně všem těm, kteří jakoukoli měrou přispěli k velmi vydařeným oslavám. Poděkování patří i OÚ Chotíkov, hlavnímu sponzoru Plzeňské teplárenské, OFS Plzeň sever, KFS Plzeňského kraje a všem ostatním sponzorům, kteří se finančně podíleli na této akci. Samotných oslav se zúčastnilo na 500 diváků, kteří byli svědky celodenního bohatého programu a večerní zábavou. Každý návštěvník se mohl pobavit s připraveným programem jehož vrcholem bylo utkání bývalých hráčů FC proti staré gardě Viktorie Plzeň. Své si užili rovněž děti i jejich rodiče. Dobrovolné vstupné v částce 13 590 Kč bylo předáno místnímu občánkovi Davídkovi, který si zaslouží naši podporu. Po delší kulturní pauze zaviněné kovidem to byla velmi zdařilá akce. Celková příprava vyžadovala spoustu hodin, času, trpělivosti a nápadů, ale při vzájemné skvělé spolupráci byl výsledek i s odezvou návštěvníku velmi zdařilý.

Závěrem patří poděkování výboru FC Chotíkov 1932 za přípravu a organizaci celé akce, všem sponzorům a složkám kteří pomáhali a jakkoli přispěli k této mimořádné akci.

Výbor FC Chotíkov 1932 z.s.

Přejít nahoru