Sportovní den pro děti místní Základní školy

Dne 12.5.2023 proběhl v areálu FC Chotíkov Sportovní den pro děti místní Základní školy. Tato akce byla dlouho a detailně plánována mezi vedením Základní školy, zastoupené paní ředitelkou Mgr. Gabrielou Budínskou a výborem FC, zastoupeným panem Tomášem Hrabalem.

Pro všechny z nás to byla nová výzva v tom, jak zaujmout děti, udělat jim pestrý a zajímavý program a možná některé zapojit a vzbudit u nich zájem o Chotíkovský sport, ale nejen o něj. Podařilo se nám totiž zapojit i ostatní Chotíkovské spolky tak, abychom dětem kromě sportu přiblížili také jiné možnosti aktivního využití volného času.

Pro děti bylo připraveno celkem devět sportovních stanovišť, kde si žáci, a mnohdy i učitelský sbor, mohli vyzkoušet své dovednosti.

Jménem výboru FC, bychom rádi poděkovali všem zástupcům spolků,

FC Chotíkov 1932

HC Chotíkov

SDH Chotíkov

Myslivecký spolek Chotíkov

Rybářský spolek Chotíkov

Český svaz žen Chotíkov

Kulturní spolek PRO Chotíkov

Krašovská aktivity centrum

Vlčí smečka

provozovateli a obsluze restaurace Sokolovna ( bylo otevřeno od 7:00 ráno), zástupcům obecního úřadu v Chotíkově (rozdělení a vydání cen dětem) a také hlavnímu sponzorovi celé akce společnosti Globus Chotíkov za hodnotné a zajímavé ceny.

Ještě jednou díky všem za vaši osobní účast a pomoc .

Členové výboru FC Chotíkov 1932

Citujeme poděkování ředitelky školy paní Mgr.Gabriely Budínské

Vážený pane Hrabale a členové výboru FC, dovolte mi, abych Vám velmi poděkovala jménem svým, jménem mých kolegů i jménem našich dětí za nádherný sportovní den, který jste pro ně připravili. Hned v pondělí ráno za mnou byli i někteří kolegové s prosbou, abych Vám všem moc poděkovala, byli totiž nadšení a spokojení stejně jako naše děti.

Děkuji Vám i všem zúčastněným (nejen lidem, ale i zapojeným spolkům) za perfektní organizaci, pohodový průběh celé akce a krásné odměny. Velmi si toho vážíme a taktéž to všichni velmi oceňujeme, neboť víme, kolik taková akce přináší starostí, aby se povedla tak, jako ta Vaše. Moc a moc děkujeme a doufáme, že se tato akce stane akcí tradiční.

Odkaz na fotky: https://uloz.to/tamhle/kY2imNR8afk1/name/Nahrano-23-5-2023-v-14-10-28?view=gallery&sort=exif_date#!ZGx0MGR2AJHlAwH4BQyuZJV5Z2D1ZmSeMzSmIT9YEUp0ATMwLt==

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=SZ2DRyKxETo&ab_channel=FCChotíkov1932

Přejít nahoru